Huisduinen lag oorspronkelijk in zee maar de bewoners zijn naar het vasteland vertrokken nadat het dorp was weggespoeld. De huidige zandplaat is de plek waar ooit Huisduinen gelegen moet hebben. Huisduinen is veel ouder dan Den Helder en heeft een lange geschiedenis waarin de walvisvaart een grote rol heeft gespeeld.

Door haar strategische ligging is het menigmaal betrokken geraakt in diverse oorlogen en zijn er fortificaties gebouwd, zowel door de Fransen als door de Duitsers. Ford Kijkduin is een ford van Napoleon wat door de Duitsers verbouwd en gebruikt is in de tweede wereld oorlog. Inmiddels is het weer grotendeels in oorspronkelijke staat terug gebracht en te bezichtigen.

Huisduinen in de tweede wereldoorlog
Op Huisduinen zijn de restanten nog te vinden van enkele bouwwerken die door de Duitsers gemaakt zijn. De grote toegangspoort tot het complex waar de Duitse artilleriewerkplaats (Artillerie-Werkstätte) deel van uitmaakt zijn ondanks de slechte staat zeer herkenbaar als Duitse architectuur. Tevens vind je in het duingebied nog een aantal bunkers.

Poortgebouw
Casino (officierslogement)
De gebouwen en de poort zijn tot monument verheven. Er wordt een herinrichtingsplan gemaakt voor het terrein waar de monumentale gebouwen een plaats krijgen tussen woningbouw.

Het huis
Het huisje aan de zeeweg dateert uit 1930 en is toen gebouwd als vakantie woning voor een gemeente ambtenaar van Den Helder en maakte deel uit van een rijtje met soortgelijke huisjes. Aanvankelijk stond het in de duinen maar door het wegspoelen van het strand ten gevolge van de afsluiting van de Zuiderzee, (huidige IJsselmeer) moest de zeewering aangepast worden. In de zeewering, die tot in de jaren 60 even hoog was als het huidige straatniveau, zijn in de oorlogsjaren diverse bunkers gebouwd als onderdeel van de atlantic walle.

De huisjes langs de gehele kustlijn zijn in de oorlogsjaren bewoond door Duitse soldaten en maakte deel uit van het spergebied, een strook langs de kust die alleen toegankelijk was voor Duitse militairen.
Op de foto is de oude dijk te zien met daar in de diverse verdedigingswerken die bij de dijkverzwaring uit de jaren 60 uit het dijklichaam verwijderd zijn.

In 2004 is Johanna Sparenberg – Moor op bijna 94 jarige leeftijd overleden in haar huisje en is haar zoon Sigis – die geboren en getogen is op het dorp - eigenaar geworden van het huis. De vele goede herinneringen aan de tijd dat hij hier met zijn moeder woonde en Huisduinen er uitzag zoals op de foto's zijn zo dierbaar dat hij het huisje in zijn armen gesloten heeft. Het huis is aangepakt en aangepast aan de eisen destijds maar heeft zijn originaliteit behouden.

Het huis ziet er nu uit zoals op de foto.